هاست لینوکس حرفه ای

Plan 500MB Pro
 • 500 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود Park Domain
 • ندارد Addon Domain
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 260،000 تومان یک ساله
 • 234،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 221،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 1GB Pro
 • 1000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود Park Domain
 • ندارد Addon Domain
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 470،000 تومان یک ساله
 • 423،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 399،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 2GB Pro
 • 2000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود Park Domain
 • ندارد Addon Domain
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 600،000 تومان یک ساله
 • 540،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 510،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 3GB Pro
 • 3000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود Park Domain
 • یک عدد Addon Domain
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 830،000 تومان یک ساله
 • 747،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 705،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 5GB Pro
 • 5000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود Park Domain
 • پنج عدد Addon Domain
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 1،350،000 تومان یک ساله
 • 1،215،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 1،147،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 10GB Pro
 • 10،000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود Park Domain
 • هشت عدد Addon Domain
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 1،975،000 تومان یک ساله
 • 1،777،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 1،678،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال