ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir
16,000تومان
1 سال
16,000تومان
1 سال
16,000تومان
1 سال
.ایران

سال
N/A
N/A
.co.ir
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
5,500تومان
1 سال
.ac.ir

سال
N/A
N/A
.gov.ir

سال
N/A
N/A
.net.ir

سال
N/A
N/A
.org.ir

سال
N/A
N/A
.id.ir

سال
N/A
N/A
.sch.ir

سال
N/A
N/A
.com
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
.net
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
.org
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
220,000تومان
1 سال
.info
110,000تومان
1 سال
110,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
.biz
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
400,000تومان
1 سال
.me
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
.co
660,000تومان
1 سال
660,000تومان
1 سال
660,000تومان
1 سال
.us
270,000تومان
1 سال
270,000تومان
1 سال
270,000تومان
1 سال
.eu
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
.cc
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
.asia
330,000تومان
1 سال
330,000تومان
1 سال
330,000تومان
1 سال
.name
370,000تومان
1 سال
370,000تومان
1 سال
370,000تومان
1 سال
.ws
660,000تومان
1 سال
660,000تومان
1 سال
660,000تومان
1 سال
.mobi
415,000تومان
1 سال
415,000تومان
1 سال
415,000تومان
1 سال
.tel
285,000تومان
1 سال
285,000تومان
1 سال
285,000تومان
1 سال
.tv
640,000تومان
1 سال
640,000تومان
1 سال
640,000تومان
1 سال
.cn
440,000تومان
1 سال
440,000تومان
1 سال
440,000تومان
1 سال
.io
1,100,000تومان
1 سال
1,100,000تومان
1 سال
1,100,000تومان
1 سال
.co.uk
245,000تومان
1 سال
245,000تومان
1 سال
245,000تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains