هاست لینوکس

Plan 50MB
 • 50 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 59،000 تومان یک ساله
 • 53،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 50،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 500MB
 • 500 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 179،000 تومان یک ساله
 • 161،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 152،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 100MB
 • 100 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 89،000 تومان یک ساله
 • 80،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 75،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan Unlimited Gold
 • نامحدود فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 450،000 تومان یک ساله
 • 405،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 382،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan Unlimited Silver
 • نامحدود فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 249،000 تومان یک ساله
 • 224،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 211،000 تومان (15%-) سه ساله